Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Lluís Solà > Seduïts per la claror furiosa

De veu en veu: obra poètica I (1960-1999)

Lluís Solà
Seduïts per la claror furiosa

Seduïts per la claror furiosa
que cenyeix les branques,
encegats, miops,
allargant una mà
frondosa.

Palpant, ensumant,
ressagats, en retard,
atrafegats entre
el matoll d’abans
i el matoll de després,
ajaguts a la falda
de ningú.

Mà intensament allargada,
cap enllà, mà
infantívola, frondosament
estesa, rompuda,
clivellada, esborrada, mà
dispersa que el vent blavós acotxa.

Lluís Solà, Seduïts per la claror furiosa . A: De veu en veu: obra poètica I (1960-1999). Barcelona: Proa, 2001, p. 94.
Lluís Solà, 2012. Foto: Àngels Jordà
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: