Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Antoni Maria Alcover > AUTORS_LLIBRES_TRADUITS_APOSAntoni Maria Alcover

AUTORS_LLIBRES_TRADUITS_APOSAntoni Maria Alcover

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Cuentos Maravillosos [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Teodor Llorente Falcó. València: Establecimiento Tipográfico Domènech, 1914. [Inclou els contes «El amor de las tres naranjas», «La buenaventura», «El caballito de los siete colores», «El cazador de pajaritos con red», «Hilito de oro», «El jorobado y el gigante», «El infante que hacía ocho», «El lobo y la oveja», «La mulita de plata», «La historia de las tres hermanas y el gigante» («L’amor de les tres taronges», «La bella ventura o es ca negre sense nas», «Es cavallet de set colors», «Es filats», «Na Filet d’or», «Un geperut i un gigant», «S’infant que feia vuit», «Es llop i s’oveia», «Sa muleta de plata», «Tres germanes i un gegant»)]
Nuevos Cuentos Maravillosos [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Teodor Llorente Falcó. València: Establecimiento Tipográfico Domènech, 1928. [Inclou els contes «Bernardo y la reina usurpadora», «La joven y el dragón», «La fortuna del tío Tomás», «La fregona», «El estudiante de la cueva de Salamanca», «La figurita de madera», «El tío bautista, el aragán», «Perico el bendito», «Perico el hornero», «Juanón, el bobo», «Los tres hermanos y los nueve gigantes», «¿Vale más madrugar que a misa no faltar?» (En Bernadet i la reina manllevada», «Sa cama-rotgera», «Es canyemet, s’ase i sa serra-porra», «N’Espirafocs», «S’estudiant de sa cova de Salamanca», «Es fustet», «En Joanet de l’onso», «En Pere beneit», «En Pere des forn», «En Pere de sa xuia», «Es tres germans i es nou gegants», «¿Val més matinejar que a missa anar?»)]
Altres llengües europees:
Alemany
Märchen aus Mallorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Robert H. Dohem. Madrid: Arte y Libro, 1945. [Inclou els contes «Die Erbschaft», «Der hungrige Riese», «Der Erbe der Krone», «Der achte Königssohn», «Johann der Handfeste», «Die Zwei Ellen lange Nase», «Die faule Braut», «Der Bäcker-Peter wird Prinz», «Drei zarte Mädchen», «Die drei goldener Schleier» (Enginy d’un qui havia feta donació», «Es gigant de s’ermita», «S’hereu de la corona», «S’infant que feia vuit», «En Joanet Manent», «Es nas de dos pams», «En Pere des forn», «Tres al·lotes fines», «Es tres mantells d’or»)]
Märchen aus Mallorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción deAlexander Märker. [a partir de l’anglesa de Mehdevi (1970) amb la inclusió de cinc relats més]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1971. [Inclou els contes «Der Gärtner, der Abt und der König», «Die drei Prinzessin mit dem goldenen Haar», «Tony Di-Moany», «Der magische Granatapfel», «Goldzahn», «Mical, der Freier», «Der hungrige Riese», «Augustino, der Dieb», «Großmütterchen Xeloc», «Doktor Guinyot», «Der Graft und der Kleine Schäfer», «Der kleine Page», «Pedro, der Tölpel», «Die Blumen des Maurenkönigs», «Der Mann, der seine Schulden nicht bezahlen konnte» («L’abat de la Real», «N’Agraciat», «L’amo de So Na Moixa», «Un festetjador», «Es gigant de s’ermita», «En Gostí lladre», «Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot», «Es missatget petit», «En Pere beneit», «Un que va fer es mort per no pagar es deutes», «L’amor de les tres taronges», «Na Dent d’or», «Es metge Guinyot», «Ses tres flors», «Un que va fer es mort per no pagar es deutes»).]
Anglès
Once There Was and Was Not [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de George Ezra Dane i Beatrice J. Dane. Nova York: Doubleday, Doran & Company, 1932. [Inclou els contes «The Well of the Moon», «The Soldier Who Had Served Two Years», «The Flower of Life», «Light of the Earth», «The Boy Who Would a Robber Be», «The King’s Choice», «The Castle of Thou Shalt Go and Not Return», «The Old Man in the Moon», «The Three Counsels of King Solomon», «The Wolf and the Sheep», «The Three Lazy Brothers», «Queen Pumereta’s Magic Ring», «The Little Lamb», «The Sad Princess, The Green Birds, and the Old Granny of Capdepera» («Es pou de sa lluna», «Un soldat que havia servit deu anys», «La flor romanial», «Es llum de la terra», «En Gostí lladre», «Una al·lota desxondida», «Es castell d’iràs i no tornaràs», «Es jai de sa lluna», «Es conseis del rei Salomó», «Es llop i s’oveia», «Tres germans pererosos», «En Pere de la bona roba», «Es gorrionet», «La princesa bella»)]
Tales from Majorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de John Lynch-Cummins. Palma: Editorial Clumba, 1968. [Inclou els contes «Simple Peter», «Tomeu and his Daughters», «Juanet and the Marquis’s Daughter», «Martin the Brave», «Catalina and Bernardo», «Cheloc and Bigalot», «The Big Lie», «Three real Princesses», «Joana and Mariana the Witch», «The Miller’s Step-Daughter», «The Abbot of La Real», «Hatching Donkey’s Eggs» En Pere beneit», «Enginy d’un qui havia feta donació», «Una pobileta i un Joanet», «En Martí Tacó», «La bona reina i la mala cunyada», «Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot», «En Joanet i es set missatges», «Tres al·lotes fines», «Na Joana i la fada Mariana», «Sa fia i sa fiastra des moliner», «L’abat de la Real», «Ous de somera»)]
Bungling Pedro & other Majorcan Tales [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción deAlexander Mehdevi. Nova York: Alfred A. Knopf, 1970. [«The Gardener, The Abbot And The King», «The Princess With The Golden Hair», «Tony Di-Moany», «The Country Swain», «The Hungry Giant», «Augustine The Thief», «Granny Schelock», «The Count And The Little Shepherd», «Bungling Pedro», «The Man Who Couldn’t Pay His Debts» («L’abat de la Real», «N’Agraciat», «L’amo de So Na Moixa», «Un festetjador», «Es gigant de s’ermita», «En Gostí lladre», «Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot», «Es missatget petit», «En Pere beneit», «Un que va fer es mort per no pagar es deutes»)]
Folk-Tales of Mallorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de David Huelin. Palma: Editorial Moll, 1988. [«When the Good Jesus was creating the World the Devil too tried his hand at it», «Why it is that Women have less Brain than Men», «How it is there are Rich and Poor in the World», «Acorns and Pumpkins, and Saint Peter», «Which side of a Mattress to lie on», «The Stones, or what happened to Saint Peter with the Good Jesus ant the other Apostles», «The Mother of God and Pilate’s Wife», «Veronica and Gamus her Husband», «Jack of the Jar», «Peter and his Cake», «The Old Man of the Hut», «The Empty Purse and the Cloth», «The Soldier of the Marines», «Saint Vincent Ferrer and the Charcoal-Burner», «How the Father Prior forbade Saint Vincent Ferrer to do any Miracles», «The Two Carriers, or Is it better to set off early than go to Mass?», «Fair-Weather Friends and True Friends», «The Beauty of the World», «Solly and the Mayor», «A Lazy Bride», «The Miller’s Daughter and Stepdaughter», «Peter and the Good Cloth», «Mirando», «John the Charcoal-Burner» («De com el Bon Jesús criava el món, i el dimoni hi volgué posar sa ditada», «Com és que ses dones tenen més poc cervell que ets homos», «Com és que hi ha pobres i rics en el món», «Ets aglans, ses carabasses i sant Pere», «Es pas des jeure davant i des jeure darrere», «Un pas que li succeí a sant Pere amb el bon Jesús i ets altres apòstols», «La Mare de Déu i sa senyora de Pilat», «La Verònica i Gamos, es seu homo», «En Joanet de sa gerra», «En Pere de sa coca», «Es jai de sa barraqueta», «Sa bossa buida i es cànyom», «Es soldat de marina», «Sant Vicenç Ferrer i un carboneret», «De com el prior privà sant Vicenç Ferrer de fer miracles», «¿Val més matinejar que a missa anar?», «Amics de barret i amics vers», «S’hermosura del món», «En Salom i es batle», «Una novia malfeneranda», «Sa fia i sa fiastra des moliner», «En Pere de la bona roba», «En Mirando», «En Joan Carboner»)]
Folk Tales of Mallorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de David Huelin. Palma: Editorial Moll, 1999. [Inclou els contes «When the Good Jesus was creating the World», «How it is there are Rich and Poor», «Why it is that Women have less Brain than Men», «The Stones, or what happened to Saint Peter with the Good Jesus», «Which side of a Mattress to lie on», «The Empty Purse and the Cloth», «Acorns and Pumpkins and Saint Peter», «The Good Jesus and Saint Peter, and Brutus», «The Mother of God and Pilate’s Wife», «Saint Vincent Ferrer and the Charcoal Burner», «How the Father Prior forbade Saint Vincent Ferrer to do any Miracles», «The Soldier of the Marines», «Veronica and Gamus her husband», «The Rosemarian Flower», «The Well of the Moon», «Two Carriers, or Is it better to set off early?», «Gus the Robber», «The Two Thieves», «Old Mother Cricket», «The Old Man of the Hut», «Doctor Wink», «Solly and the Mayor», «The Reaper and the Old Lady», «Martin Heel», «Peter and his Cake», «Feigning Dead to avoid paying Debts», «Who will make the Bread?», «The Man who made a Gift of his Estate», «Old Miss Wind and Old Miss Block», «Dogs and Hares», «The Vixen and the Hedgehog», «Why it is that when bees sting they die», «The Dog, the Cat, the Ram and the Cock», «The Charcoal-Burner’s Daughter», «Cap-doffing Friends and True Friends», «Donkey’s Eggs», «A Soldier after Ten Years», «Peter and the Good Cloth», «The Miller’s Daughter and Step-Daughter», «John the Charcoal-Burner», «A Farmer’s Wife who outwitted the Devil», «The Rivals», «A Lazy Bride», «The Soldier and the Bag», «Half a Pound of Flesh», «Maria Angela», «Captain Peter», «Three Skippers», «Two Skippers and a Wife», «The Port of the White Onion» («De com el Bon Jesús criava el món, i el dimoni hi volgué posar sa ditada», «Com és que hi ha pobres i rics en el món», «Com és que ses dones tenen més poc cervell que ets homos», «Un pas que li succeí a sant Pere amb el bon Jesús i ets altres apòstols», «Es pas des jeure davant i des jeure darrere», «Sa bossa buida i es cànyom», «Ets aglans, ses carabasses i sant Pere», «El Bon Jesús i sant Pere i en Bruixa», «La Mare de Déu i sa senyora de Pilat», «Sant Vicenç Ferrer i un carboneret», «De com el prior privà sant Vicenç Ferrer de fer miracles», «Es soldat de marina», «La Verònica i Gamos, es seu homo», «La flor romanial», «Es pou de sa lluna», «¿Val més matinejar que a missa anar?», «En Gostí lladre», «Es lladre fadrí i es lladre casat», «Sa jaia Gri», «Es jai de sa barraqueta», «Es metge Guinyot», «En Salom i es batle», «Es segador i sa beata», «En Martí Tacó», «En Pere de sa coca», «Un que va fer es mort per no pagar es deutes», «Una que no volia pastar», «Enginy d’un qui havia feta donació», «Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot», «Es cans i ses llebres», «Sa raboa i s’eriçó», «Com és que ses beies, en picar, se moren», «Es ca d’en Bua i es moix d’en Pejulí», «Sa fia des carboneret», «Amics de barret i amics vers», «Ous de somera», «Un soldat que havia servit deu anys», «En Pere de la bona roba», «Sa fia i sa fiastra des moliner», «En Joan Carboner», «Una madona que enganà el dimoni», «Dos guerrers», «Una novia malfeneranda», «Es soldadet de sa motxilla», «Sa mitja terça de carn», «Una al·lota de pèl arreveixinat», «Es patró Pere», «Es tres patrons», «Dos patrons i una patrona», «Es port de sa cibolla blanca»)]
The Best Folk Tales of Mallorca [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de David Huelin. Palma: Editorial Moll, 2007. [Inclou els contes «Jack and his Seven Men», «The Beauty of the World», «The Charcoal-burner’s Daughter», «The Well of the Moon», «Peter and the Good Cloth», «Cathy and her Golden Star», «Pomegranetta», «Jack of the Jar», «The Daughter of the Sun and the Moon», «Gus the Robber», «Princess Beautiful», «The Rosemarian Flower», «The Countess with no Arms», «The Port of the White Onion», «Peter Fearless», «Peter Cricket», «The Love of the Three Oranges» («En joanet i es set missatges», «S’hermosura del món», «Sa fia des carboneret», «Es pou de sa lluna», «En Pere de la bona roba», «N’Estel d’or», «Na Magraneta», «En Joanet de sa gerra», «Sa fia del sol i de la lluna», «En Gostí lladre», «La princesa bella», «La flor romanial», «Sa comtessa sense braços», «Es port de sa cibolla blanca», «En Pere Poca-por», «En Pere Gri», «L’amor de les tres taronges»)]
Five Majorcan Folk Tales [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Mònica Marcos-Llinàs. Introducció i adaptació de la versió catalana de M. Magdalena Gelabert. Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2012. [Inclou els contes «The Love of the Three Oranges», «Pere, the One with the Fine Clothing», «King Salomon’s Advice», «Joanet from the Jar», «The Daughter of the Son and the Moon» («L’amor de les tres taronges», «En Pere de la bona roba», «Els consells del rei Salomó», «En Joanet de la gerra», «La filla del sol i de la lluna»)]
Francès
Rondaies de l’Ile Dorée [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Peter Roderick. París: Librairie Delagrave, 1937. [Inclou els contes «La fille du soleil et de la lune», «Le rossignol et la rossignolette», «Le puits de la lune», «Deux rondaies de l’Ancien Testament», «L’anneau magique», «Le vieux dans la lune», «L’oisillon», «La grotte de la Juana», «La rondaie de Miquel et la rondaie de l’agnelet», «Le vautour et le cri-cri», «Le chateau de tu-iras-n’en-reviendras», «Salomonet et monsieur le bailli», «Beauté du Monde», «Le renard et le hérisson» (Sa fia del sol i de la lluna», «Es rossinyol i sa rossinyola», «Es pou de sa lluna», «Com és que ses dones tenen més poc cervell que ets homos», «Com és que hi ha pobres i rics en el món», «En Pere de la bona roba», «Es jai de sa lluna», «S’aucellet», «Sa cova de na Joana», «Es gorrionet», «Sa rondaia d’en Vit», «Es voltor i es busqueret», «Es castell d’iràs i no tornaràs», «En Salom i es batle», «S’hermosura del món», «Sa raboa i s’eriçó»)]
Romanès
Cinci basme mallorquine [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción deAnca B?rbulescu. Introducció i adaptació de la versió catalana de M. Magdalena Gelabert. Manacor: Institució pública Antoni M. Alcover, 2011. [Inclou els contes «Iubirea celor trei portocale», «Pere cel cu pânzeturi scumpe», «Sfaturile regelui Solomon», «Joanet-din-ulcior», «Fata soarelui ?i-a lunii» («L’amor de les tres taronges», «En Pere de la bona roba», «Els consells del rei Salomó», «En Joanet de la gerra», «La filla del sol i de la lluna»)]
Rus
???? ??????????x ?????? [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción deAnna Urzhumtseva. Introducció i adaptació de la versió catalana de M. Magdalena Gelabert. Traducció . Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2011. [Inclou els contes: «??? ????????x a?e?????a», «?e?e ? ??? o??e?a ??a??», «?????? ????????», «?????? ?? ???????», «???? ???? ? ??????» («L’amor de les tres taronges», «En Pere de la bona roba», «Els consells del rei Salomó», «En Joanet de la gerra», «La filla del sol i de la lluna»). ]
Txec
P?t mallorských pohádek [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Jaroslava Marešová i Jana Vrátníková. Introducció i adaptació de la versió catalana de M. Magdalena Gelabert. Manacor: Institució Pública Antoni M. Alcover, 2011. [Inclou els contes «T?i kouzelné pomeran?e», «Pere a velejemná látka», «Rady krále Šalamouna», «Joanet ze džbánu», «Dcera slunce a luny» («L’amor de les tres taronges», gerra», «La filla del sol i de la lluna»)]
Llengües de la resta del món:
Japonès
Vuit rondalles d’Antoni M. Alcover [Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó]. Traducción de Ko Tazawa. Introducció i edició de Maria-Pilar Perea.Barcelona: MRR, 2012. [Inclou els contes «Es castell d’iràs i no tornaràs», «La princesa bella», «Es fill des pescador», «En Ferrandí», «L’amor de les tres taronges», «Es jai de sa barraqueta», «Sa titina i sa geneta», «Sa raboa i s’eriçó»]
Bibliografia recopilada per Jaume Guiscafrè
Antoni Maria Alcover. Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: