Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ramon Muntaner > Libros traducidos de Ramon Muntaner

Libros traducidos de Ramon Muntaner

Llengües de l'Estat espanyol:
Espanyol
Crónica catalana de Ramon Muntaner [Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història]. Traducción deAntoni de Bofarull. Edició i traducció a cura d'Antoni de Bofarull. Barcelona: Jaime Jepús, 1860. [Edició del text català i de la traducció castellana].
Crónica [Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història]. Traducción de J. F. Vidal Jové. Introducció a cura de Joan Fuster. Traducció i notes a cura de J. F. Vidal Jové. Madrid: Alianza, 1970. .
Altres llengües europees:
Anglès
The Chronicle Of Muntaner [Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història]. Traducción de Lady Goodenough. Edició i traducció a cura de Lady Goodenough. Londres: Hakluyt Society, 1920-1921. 2 v.
The Catalan Expedition to the East: from de Chronicle of Ramon Muntaner [Crònica]. Traducción de Robert D. Hugues. Woodbridge: Tamesis; Barcelona: Barcino, 2007.
Búlgar
Khronika [Crònica]. Traducción de Rossitsa Panova. Sofia: Nauka i Izkutsvo, 1994.
Francès
Les almogavres. L'expédition des Catalans en Orient [Crònica]. Traducción de Jean-Marie Barberà. Toulouse: Anacharsis, 2002.
Grec
Η Εκστρατία των Καταλανών στην Ανατολή [Crònica]. Traducción de Nikolaos Pratsinis. Atenes: Stochastis Publications, 2014.
Italià
Cronache catalane del secolo XIII e XIV. Una di Raimondo Muntaner, l'altra di Bernardo Desclot [Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història]. Traducción de Filippo Moisè. Edició i traducció de Filippo Moisè. Florència, 1844.
Dell'antica letteratura catalana. Studii seguiti dal testo e dalla traduzione della Vita di Giacomo I tolta dalla Cronaca Catalana di Ramon Muntaner [Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l'ínclyt rey don Jaume Primer, rey d'Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpesller, e de molts de sos descendents. Feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual serví axí al dit ínclyt rey don Jaume com a sos fills e descendents e·s trobà present a les coses contengudes en la present història]. Traducción deEnrico Cardona. Edició i traducció a cura d'Enrico Cardona. Nàpols, 1878.
Bibliografia recopilada per Xavier Bonillo Hoyos
Actualitzada per Montserrat Franquesa
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: