Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Bernat Desclot > Obres editada de Bernat Desclot

Libros de Bernat Desclot

Prosa
Crònica. Barcelona: ENC, 1941-1951. 5 vols. [ Edició de Miquel Coll i Alentorn]
Les quatre grans cròniques. Ferran Soldevila (ed.). Barcelona: Biblioteca Perenne, 1971, 405-664.
Crònica. Barcelona: Edicions 62, 1982. (MOLC; 76). [Edició de Miquel Coll i Alentorn]
Les quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere III.Les quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner i Pere III. Barcelona. Edicions 62, 2009. (Educació 62, 43). [ Antologia, estudi preliminar i exercicis a cura de Stefano M. Cingolani]
Llibre del rei en Pere. Barcelona. Barcino, 2010 (Biblioteca Barcino, 6)
. [Edició de Stefano M. Cingolani]
Bibliografia recopilada per Stefano Maria Cingolani
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Clásicos medievales
Con el soporte de: