Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Sergi Belbel > Obres editada de Sergi Belbel

Libros de Sergi Belbel

Teatre
La nit del cigne. [Manuscrit, 1986]. [Estrenada el 1986.]
Elsa Schneider. Barcelona: Institut del Teatre, 1988. [Estrenada el 1987.]
Dins la seva memòria. Barcelona: Edicions 62, 1988. [No estrenada.]
"En companyia d’abisme". A: En companyia d’abisme i altres obres. Introducció de Josep M. Benet i Jornet. Barcelona: Edicions 62, 1990. [Estrenada el 1988.]
"Tercet". A: En companyia d’abisme i altres obres. Introducció de Josep M. Benet i Jornet. Barcelona: Edicions 62, 1990. [Estrenada el 1988.]
Carícies. Barcelona: Edicions 62, 1992. [Estrenada el 1991.]
Minim.mal show. Amb Miquel Górriz. València: Edicions 3 i 4, 1992. [Estrenada el 1987.]
Tàlem. Pròleg d’Enric Gallén. Barcelona: Lumen, 1992. [Estrenada el 1989.]
Després de la pluja. Pròleg de Carles Batlle. Barcelona: Lumen, 1993. [Estrenada el 1993.]
Calidoscopis i fars d’avui. Barcelona: Millà, 1994. [Estrenada el 1985.]
Morir (un moment abans de morir). València: Edicions 3 i 4, 1995. [Estrenada el 1994.]
Sóc lletja. Amb Jordi Sánchez. Barcelona: Edicions 62, 1997. [Estrenada el 1997.]
La sang. Pròleg d’Enric Gallén. Barcelona: Edicions 62, 1998. [Estrenada el 1998.]
El temps de Planck. Barcelona: Columna, 2002. [Estrenada el 1999.]
Això no és vida. Amb Albert Espinosa i David Plana. Barcelona: Proa, 2004. [Estrenada el 2003.]
Forasters. Barcelona: Proa, 2004. [Estrenada el 2003.]
Mòbil. Tarragona: Arola, 2006. [Estrenada el 2005.]
A la Toscana. Barcelona: Proa, 2007. [Estrenada el 2006.]
Fora de joc. [Estrenada el 2009.].
Bibliografia recopilada per Maria Bosom
Fragmentos
En la Toscana
Català | Deutsch | English | Français | Italiano
Caricias
Català | Deutsch | English | Français | Polski | Portugês
Después de la lluvia
Català | Deutsch | Italiano
Forasteros
Català | Deutsch | English | Română
La sangre
Català | Deutsch | Elinikà | English | Italiano
Bibliografía
Otros
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: