Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Lluís Solà > Obres editada de Lluís Solà

Libros de Lluís Solà

Assaig
La paraula i el món. Assaigs sobre poesia. Barcelona, L'Avenç, 2013.
Poesia
Laves, escumes. Barcelona: Lumen, 1975.
L'herba dels ulls. Barcelona: Eumo; Cafè Central, 1993.
De veu en veu: obra poètica I (1960-1999). Barcelona: Proa, 2001.
L'arbre constant: obra poètica II (1994-2000). Barcelona: Proa, 2003.
Al llindar de l'ara. Palma: Moll, 2010.
Entre bellesa i dolor: Obra poètica inèdita. Barcelona: Edicions 62, 2010.
Lluís Solà, 2012. Foto: Àngels Jordà
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: