Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Antoni Maria Alcover > Obres editada de Antoni Maria Alcover

Libros de Antoni Maria Alcover

Dietaris i memòries
Dietari de la meua exida a Alemania y altres nacions durant l’any del Senyor 1907. Volum V (extraordinari) del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Ciutat de Mallorca: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1908. [Viatge a Alemanya i altres nacions. A cura de Margalida Pons. Barcelona: Edicions 62, 1996]
Quatre anys de vicari general (1898-1902). Obres Completes I. A cura de Maria Pilar Perea. Mallorca: Editorial Moll, 2003.
Prosa
Contarelles d’en Jordi des Recó. Palma: Tipografia Catòlica Balear, 1885. [Contarelles d'En Jordi des Recó. Volum I. A cura de Maria Pilar Perea. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012]
Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó.

Tom I. Palma: Tipografia Catòlica de Sanjuan, 1896.

Tom II. Ciutat de Mallorca: Tipografia Catòlica de Sanjuan, 1897.

Tom III. Ciutat de Mallorca: Tipografia Catòlica de Sanjuan, 1898.

Tom IV. Ciutat de Mallorca: Tipografia Catòlica de Sanjuan, 1904.

Tom I. Segona edició. Palma de Mallorca: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1906.

Tom II. Segona edició. Palma de Mallorca: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1907.

Tom V. Ciutat de Mallorca: Estampa d’en Felip Guasp i Vicens, 1909.

Tom VI. Palma: Estampa d’en Sebastià Pizà, 1913.

Tom II. Segona edició. Ciutat de Mallorca: Ca’n Sebastià Pizà, 1913.

Tom III. Segona edició. Sóller: Estampa de La Sinceridat, 1913.

Tom I. Segona edició. Ciutat de Mallorca: Estampa d’en Sebastià Pizà, 1915.

Tom VII. Sóller: Estampa de La Sinceridat, 1916.

Contarelles d'en Jordi des Recó. Segona edició. Ciutat de Mallorca: Estampa d’Amengual i Muntaner, 1915. [[Corema, Setmana Santa i Pasco. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1956; Ses matances i ses festes de Nadal. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1957; Contarelles. 2 volums. Edició i pròleg de Josep A. Grimalt. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1982; Contarelles d'En Jordi des Recó. Volum II. A cura de Maria Pilar Perea. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012.]]
Rondalles Mallorquines. «La Lectura Popular», volum XII, núm. 196. Barcelona, c. 1917.

Tom IV. Segona edició. Ab dibuixos d’en Francesc de Borja Moll. Ciutat de Mallorca: Estampa de n’Antoni Rotger, 1923.

Tom VI. Segona edició. Ab dibuixos d’en Francesc de Borja Moll. Ciutat de Mallorca: Estampa de n’Antoni Rotger, 1923.

Tom V. Segona edició. Ab dibuixos dels germans en Francesc de Borja i en Josep Moll i Casesnoves. Ciutat de Mallorca: Viuda d’en Pizà, 1924.

Tom VIII. Ab dibuixos d’en Francesc de B. Moll. Ciutat de Mallorca: Ca n’Antoni Rotger, 1924.

Tom I. Tercera edició. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mn. Alcover, 1925.

Tom II. Tercera edició. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mn. Alcover, 1925.

Tom IX. Ab dibuixos d’en Josep Moll i Casasnoves. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mn. Alcover, 1926.

Tom X. Ab dibuixos de Josep Moll Casasnovas i Francesc de B. Moll. Ciutat de Mallorca: Estampa de Mn. Alcover, 1929.

Tom XI. Ab dibuixos d’en Josep i En Francesc de Borja Moll. Sóller: Estampa de Mestre Salvador Calatayud, 1930.

Tom XII. Ab dibuixos d’en Josep Moll i Casasnovas. Sóller: Obrador de Mestre Salvador Calatayud, 1931.

Tom IV. Tercera edició. Ab dibuixos d’en Francesc de B. Moll. Sóller: Impremta de Salvador Calatayud, 1932.

Tom I. Tercera edició. Il·lustrada amb dibuixos i un glossari de Francesc de B. Moll. Sóller: Impremta de Salvador Calatayud, 1934.

Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Racó. Toms I-XXIV. Il·lustracions de Josep Moll, Francesc de B. Moll, Miquel Salvà, Prat i Ramon Cavaller. Palma de Mallorca: Gràfiques Miramar; Editorial Moll, 1936-1972.
Les millors rondalles de Mallorca. Recollides per En Jordi des Recó. Il·lustracions de Prat. Palma: Editorial Moll, 1946.
Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Racó. Edició a cura de Josep A. Grimalt amb la col·laboració de Jaume Guiscafrè.

Tom I. Mallorca: Editorial Moll, 1996.

Tom II. Mallorca: Editorial Moll, 1998.

Tom III. Mallorca: Editorial Moll, 2001.

Tom IV. Mallorca: Editorial Moll, 2006.

Tom V. Mallorca: Editorial Moll, 2009.

Tom VI. Mallorca: Editorial Moll, 2013.

N’Arnau. A cura de M. Magdalena Gelabert. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.
Bibliografia recopilada per Jaume Guiscafrè
Antoni Maria Alcover. Institució Pública Antoni M. Alcover de Manacor
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: