Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Màrius Torres > Obres editada de Màrius Torres

Libros de Màrius Torres

Poesia
Poesies. Coyoacán (Mèxic): Quaderns de l’Exili, 1947. [A cura de Joan Sales]
Poesies. Barcelona: Óssa Menor, 1950. [A cura de Joan Sales. Prefaci de Carles Cardó. Barcelona: Óssa Menor, 1950.]
Poesies. Barcelona: Ariel, 1953.3a ed. [Augmentada amb trenta poemes inèdits. A cura de Joan Sales]
Poesies. Barcelona: Ariel, 1964. 4a ed. [Augmentada amb nombrosos escrits inèdits. A cura de Joan Sales]
Poesies. Barcelona: Ariel, 1977. 5a ed. [Augmentada amb poemes donats a conèixer per Mercè Boixareu. Pròleg de Pere Gimferrer]
Poesies i altres escrits. Barcelona: Edicions 62, 1993. [A cura de Margarida Prats. Pròleg de Pere Gimferrer]
Màrius Torres
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: