Facebook Twitter

Libros de Joanot Martorell

Clàssics Medievals
Tirant lo Blanch. [València, 1490]. Edició i notes d’A. Hauf. Tirante el Blanco [Valladolid, 1511]. Edició i notes de V. J. Escartí. Concordances lematitzades, índexs i revisió global del text a cura d’A. I. Peirats. València: Tirant lo Blanch, 2004. 2 v. [Amb 1 CD-ROM].
Tirant lo Blanch. A cura de J. M. Capdevila. Barcelona: Barcino, 1924-1929. 5 v.
Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de M. de Riquer. Barcelona: Ariel, 1979.
Tirant lo Blanc. A cura de M. de Riquer i M. J. Gallofré. Barcelona: Edicions 62: La Caixa, 1983.
Tirant lo Blanc. A cura d’A. Hauf i V. J. Escartí. València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1990.
Tirant lo Blanc. A cura de V. Gómez. València: Alfons el Magnànim, 1990. 3 v.
Tirant lo Blanc. Versió completa al català modern de Màrius Serra. Barcelona: Edicions Proa, 2020.
Tirant lo Blanch. Portada de la traducció espanyola. Valladolid, 1511
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Clásicos medievales
Con el soporte de: