Facebook Twitter
Portada > Traducciones de la literatura catalana > - > Ausiàs March > Obres editada de Ausiàs March

Libros de Ausiàs March

Poesia
Les obres d’Auzias March. Edició crítica d’Amadeu Pagés. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1912-1914. [Edició facsímil. València: CVC, 1997]
Poesies. A cura de Pere Bohigas. Barcelona: Barcino, 1952-1959. 5 vols. [Edició facsímil. Barcelona: Barcino, 1980.]
Les poesies d’Ausiàs March. A cura de Joan Ferraté. Barcelona: Quaderns Crema, 1979. [2a ed. Barcelona: Quaderns Crema, 1994.]
Poesies. Introducció i edició de Vicent J. Escartí. València: Institució Alfons el Magnànim, 1993.
Obra completa. A cura de Robert Archer. Barcelona: Barcanova, 1997.
Poesies. A cura de Pere Bohigas, revisada per Amadeu J. Soberanas i Noemí Espinàs. Pròleg de Lola Badia. Bibliografia ausiasmarquiana elaborada per Joan Santanach i Vicent Martines. Barcelona: Barcino, 2000.
Bibliografia recopilada per Pau Sanchis
Ausiàs March
Buscador de autores
A-B-C-D - E-F-G - H - I
J - K - L - M - N - O - P - Q - R
S-T-U-V-W-X-Y-Z
Traducciones de la literatura catalana
Pueden consultar más páginas sobre la literatura catalana en traducción en:
Con el soporte de: